Tuyển dụng

Toàn thời gian
Hà Nội
Posted 1 năm ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Trở thành NVKD của chúng tôi được Đào tạo miễn phí 100% – Hành trang cho nghề môi giới bất động sản. – Đào tạo sản phẩm Vinh...

Toàn thời gian
Hà Nội, Toàn quốc
Posted 1 năm ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lập kế hoạch, triển khai công cụ bán hàng cho các Chuyên viên Tư vấn thuộc trách nhiệm quản lý nhằm thực hiện chỉ tiêu bán hàng; ...

Toàn thời gian
Hà Nội
Posted 2 năm ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Quản lý công tác chung Phòng HCNS: tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, BHXH,… – Tư vấn, tham mưu cho BLĐ trong công tác quản lý, t...

Toàn thời gian
Hà Nội
Posted 2 năm ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đề xuất xây dựng hệ thống tài liệu (quy trình, quy định…) liên quan đến công tác đào tạo cho Giám Đốc Hỗ trợ Giám Đốc lập kế ho...