Hà Nội điều chỉnh ‘siêu’ dự án huyện vùng ven, có cao ốc 45 tầng